Joel
På Joels mammas (Johannas) sida:


Sten i golvet i Vendels kyrka om Hovpredikant Andreæ Erjcj Wendaljj

Latin:
Hic occa reqviescunt viri reverendi ac doctissimi dni andreæ erjcj wendaljj qvondam concionatoris regii  exindeꟼ3 pastoris huius ecclesiæ wei dalensis ut et circumiacentium ecclesiarum præ positi dignismi nati wendaliæ A Chri :1575 ibidemiꟼ3 denati A 1644

Svenska (från google translate):
För detta tillfälle reqviescunt den vördade och lärde Lord Andrew erjcj wendaljj qvondam predikant trupper exindeꟼ3 pastor i en kyrka och en närliggande kyrka framför Wei Dalensis dignismi utfördes av Chris wendaliæ 1575 ibidemiꟼ3 denati Från 1644

Googlat:
"reqviescunt" kan vara "requiescat" (Eng: "a wish or prayer for the repose of a dead person.")  ("repose" = "rest in sleep")
"qvondam" kan vara "quondam" (Eng: "that once was; former.")
"regii" (Sv: kunglig)
"denati" kan vara av "denatus" (Sv: Död)
"ꟼ": Reversed P was used in ancient Roman texts to stand for puella (girl)
"exinde" (Sv: Därefter)
"ibidemi" ?
"3" är förmodligen antingen "Ȝ" (yogh) eller "ʒ" (ezh)

Längs kanten på stenen

Latin:
Doctores fulgebunt qvasi splendor
Svenska:
Läkarna skina ett ljus qvasi