Ruth
Ruths minialbum
     Abraham o Kristina
             |
 Ester Ruben Klara Ruth Filip

Sten i golvet i Vendels kyrka om Hovpredikant Andreæ Erjcj Wendaljj

Latin:
Hic occa reqviescunt viri reverendi ac doctissimi dni andreæ erjcj wendaljj qvondam concionatoris regii  exindeꟼ3 pastoris huius ecclesiæ wei dalensis ut et circumiacentium ecclesiarum præ positi dignismi nati wendaliæ A Chri :1575 ibidemiꟼ3 denati A 1644

Svenska:
För detta tillfälle reqviescunt den vördade och lärde Lord Andrew erjcj wendaljj qvondam predikant trupper exindeꟼ3 pastor i en kyrka och en närliggande kyrka framför Wei Dalensis dignismi utfördes av Chris wendaliæ 1575 ibidemiꟼ3 denati Från 1644

Längs kanten på ovan nämnda sten

Latin:
Doctores fulgebunt qvasi splendor
Svenska:
Läkarna skina ett ljus qvasi